Droevige Zinnen

 • Genadeloze liefde, tot wat dwing je niet de harten van de stervelingen!
 • Gebied me te huilen, en ik zal huilen, zolang ik ogen heb om te zien.
 • In een echt liefdevol hart doodt jaloersheid de liefde of liefde de jaloersheid.
 • Wie zou niet huilen als zelfs dat wat onsterfelijk heet niet voor de ondergang is gevrijwaard.
 • Lets bedekken met de mantel der liefde. Een fout vergeven.
 • Waar het hart zich tegen verzet, wordt door het hoofd niet geaccepteerd.
 • Mannen huilen even dikwijls als vrouwen. Maar ze praten er niet over.
 • Als je weent omdat je de zon bent kwijtgeraakt, zullen je tranen je beletten de sterren te zien.
 • De liefde kent vlek nog gebrek. Als je verliefd bent zie je de slechte dingen van je geliefde niet.
 • Vrouwen huilen vaker dan mannen, maar hun tranen hebben minder zoutgehalte.
 • Als je andere mensen wilt laten huilen, moet je zelf huilen. Als je andere mensen wilt laten lachen, moet je gezicht ernstig blijven.
 • Het is droevig dat mensen alleen akkoord geraken over dingen waarin ze feitelijk niet geĆÆnteresseerd zijn.