Nieuw huwelijk – opnieuw trouwen na een scheiding

U hebt na een scheiding een nieuwe partner gevonden met wie u uw leven wilt delen? U denkt na over een nieuw huwelijk? Wanneer er in de vorige relatie zoveel is misgelopen, dat een scheiding onvermijdelijk was, is het vaak moeilijk een nieuwe relatie toe te laten.

 

Bedenk waarom de relatie fout liep

Ontgoocheling over een stukgelopen relatie of huwelijk zit vaak diep. Het is vaak niet gemakkelijk om zich na een scheiding van het gebeurde los te maken en opnieuw te beginnen. Wanneer u bent gescheiden, dan moet u de tijd nemen om intensief over de voorbije relatie na te denken.

Analyseer de problemen die u in uw vorige relatie tegenkwam, denk na over wat er is misgelopen. Enkel wanneer u uw verleden heeft afgesloten en er zeker van bent terug klaar te zijn voor een nieuw begin, dan kunt u de zoektocht naar een nieuwe partner aangaan.

Hebt u een nieuwe liefde gevonden en zou u met deze een nieuwe gemeenschappelijke toekomst willen opbouwen, dan moet u goed afwegen wat u van deze relatie en van jullie leven verwacht.

Vooraleer u besluit opnieuw te huwen, moet u samen met uw partner uw wensen, ideeën en vereisten met betrekking tot het huwelijk en het hiermee gepaard gaande leven bespreken en vergelijken.

Nieuw huwelijk – opnieuw trouwen na een scheiding

Spreek openlijk met de nieuwe partner

En eerst en vooral: Bespreek uw verleden met uw nieuwe partner. Vertel over uw eerste huwelijk, over de problemen, waarom jullie uit elkaar zijn gegaan en de angsten die hieruit voortvloeien.

Uw verleden behoort hem toe en moet dringend met hem besproken en gedeeld worden. Natuurlijk handelt men in een tweede huwelijk anders als in het eerste. Vanzelfsprekend zult u wantrouwiger zijn, minder naïef, en realistischer met in het achterhoofd de doorgestane crisissen en problemen.

Vergelijk je negen partners niet met de ex

Echter, denk eraan dat uw nieuwe partner geen schuld treft aan uw slechte ervaringen. Vermijd daarom ook om steeds het vergelijken van uw nieuwe met uw oude partner evenals het vergelijken van uw huwelijk en/of uw huwelijksleven.

Bent u er na verscheidene open gespreken met uw nieuwe liefde zeker van dat een leven en een huwelijk met hem daadwerkelijk is wat u wilt en wat u gelukkig maakt, dan moet u de stap naar een nieuw huwelijk wagen.

Wanneer beide partners bewust zijn van het verleden en dezelfde opvattingen, ideeën en wensen koesteren, dan zou er niets een nieuw huwelijk nog in de weg moeten staan.