Ontrouw leidt tot liefdesverdriet

U bent uw partner ontrouw en bent een affaire begonnen? U wilt uw partner niet verlaten … hierbij spelen de kinderen natuurlijk een grote rol. Wanneer u uw partner en kinderen in overweging neemt, heeft u het besluit genomen de affaire te beëindigen.

Het resultaat is echter dat uw hart al breekt bij de gedachte uw affaire niet verder uit te bouwen. Bovendien zegt uw hart dat u de affaire zeker en vast niet wil afbreken.

Eigenlijk hebt u beiden lief en wilt u ook niet kiezen. Dit is echter niet mogelijk, twee relatie kan op de duur echt niet. Eens zal uw partner merken dat er iets niet klopt. Hij zal proberen uit te vinden wat er aan de hand is. Hij zal u vragen stellen. Misschien verspreekt u zich tijdens een gesprek en wordt u op uw leugen betrapt. Uw slippertje kan op vele wijzen aan het licht komen.

Ontrouw leidt tot liefdesverdriet

Maak een duidelijke beslissing

U moet dus duidelijk beslissen wat u eigenlijk wil. Hoe is het eigenlijk tot deze affaire gekomen? Wat is er anders. Is er na lange tijd gelukkig zijn sleur in de relatie gek? Niemand heeft dit gemerkt en niemand heeft gereageerd? Heeft men u getoond dat u er goed uitziet en dat u interessant en heeft dit op zich dan weer tot een slippertje geleid?

Een affaire geeft aan dat men niet moet denken over hoe men weer aantrekkelijk of interessant voor zijn partner kan worden. Zij betekent ook niet dat u met uw partner over de relatie moet spreken en proberen uit te vinden wat er misloopt. Een affaire is iets nieuws, prikkelends en opwindends. Men ontdekt een ander mens.

Je kunt over alles praten

Men kan over van alles en nog wat spreken zonder elkaar echt te kennen. Wanneer men dan tot de ontdekking komt dat de affaire toch niet zo interessant is beëindigt men dit alles eenvoudigweg. Uit zo een scheiding volgt er vaak liefdesverdriet die na verloop van tijd weer zal wegebben.

Zou het op lange termijn niet beter zijn om eenvoudigweg met uw partner de problemen in uw relatie te bespreken om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen? Wie weet, misschien is het uw partner ook  opgevallen dat uw relatie zich in een slop bevindt. En misschien wist hij/zij totnogtoe niet hoe u hierover aan te spreken zonder u te kwetsen.

Probeer het toch minstens één keer. U moet niet onmiddellijk met de deur in huis vallen natuurlijk. Probeer ook zonder eerst met uw partner over het probleem te hebben gesproken uw relatie opnieuw leven in te blazen.