Relatietherapie, het kan helpen!

In iedere relatie komen weleens problemen en spanningen voor. Dit is heel normaal en hoeft helemaal niet te betekenen dat een relatie ongezond is of niet deugd. Vaak worden deze problemen door de partners onderling wel weer opgelost of het is niet erg genoeg dat het uw leven en de relatie compleet beheerst.

Hulp als u uw problemen niet alleen kunt oplossen

Wanneer zich echter problemen voordoen waar beide partners niet meer uitkomen, komt de gedachte naar boven om de relatie dan maar te beëindigen. Hebt u ook weleens stil gestaan voordat u definitief uit elkaar gaat, hulp van buitenaf in te schakelen en wel de hulp van een relatietherapeut in te roepen?

Veel mensen schamen zich hier misschien wel voor. Toch kan relatietherapie ervoor zorgen dat u weer gelukkig met elkaar wordt en dat u de ellende van een scheiding niet hoeft mee te maken.

U moet echter niet te lang wachten om hulp in te schakelen, want vaak is het zo dat hoe langer u wacht, hoe moeilijker en complexer de problemen zijn om op te lossen. U kunt ervoor kiezen om wekelijks een therapeut te bezoeken, maar blijft u liever eerst anoniem dan zijn er ook vele mogelijkheden.

U kunt bijvoorbeeld gratis en anoniem online chatten met hulpverleners, lotgenoten en andere getrainde vrijwilligers om zo te proberen de relatie te redden. U vindt hier gehoor en gedeelde smart.

Red uw relatie samen

Mensen die weten wat u doormaakt en een luisterend oor zonder dat verder iemand het komt te weten. Echter in een relatie bent u wel samen en als deze gered dient te worden, hoort u er uiteraard ook samen voor te gaan. Het is dus zeker van belang dat ook uw partner hierbij betrokken is.

Een relatietherapeut waar u samen naar toe gaat is dan ook een mogelijkheid. Zij kennen uiteraard ook beroepsgeheim dus niemand hoeft dit te weten als u dit niet wilt.

Aan de andere kant kan het juist goed zijn wanneer meer mensen op de hoogte zijn van uw pogingen de relatie te redden. Zij zullen u steunen en helpen, wat ook weer ten goede werkt.

Wanneer u samen een relatietherapeut raadpleegt mag u beide uw verhaal doen en wordt er eerst een soort van vertrouwensband opgebouwd. De onafhankelijke therapeut probeert alle problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen en zorgt ervoor dat deze worden erkend.

Relatietherapie, het kan helpen!

Oplossingen voor de relatie

Vervolgens moet er gezocht worden naar oplossingen, welke door middel van sessies tot stand zullen komen.

Er wordt gezocht naar een betere communicatie, een betere omgang met elkaar, het luisteren naar elkaar en proberen uit de neerwaartse spiraal te komen. Het doel is om u beide weer nader tot elkaar te brengen zonder verwijten, het leren kijken naar elkaars gedrag en wat hieruit voortkomt. Welke emoties spelen er, wat zijn de irritaties en waar kunt u elkaar bij helpen.

Niet alleen de sessies zijn van belang bij de therapie, u zult er zelf ook veel tijd en energie in moeten steken, want de problemen die er spelen zijn vaak al een lange tijd aanwezig en dus niet van de één op de andere dag opgelost.

Tenslotte hoeft u zich helemaal niet te schamen. Problemen komen in de beste relaties voor, bedenk dat het juist goed is hieraan te werken en niet te snel het bijltje erbij neer te gooien.