Spreuken Verdriet

  • Vrouwen huilen nooit smartelijker dan wanneer zij huilen van spijt.
  • Minnebrieven zijn met boter verzegeld. Wat voor moois er ook in liefdesbrieven staat geschreven toch kan de liefde verdwijnen.
  • Wie droevig is zonder getuigen is pas echt droevig.
  • Je mag hem vergeten met wie je samen gelachen hebt, maar nimmer hem met wie je hebt geweend.
  • Een gebroken hartje repareer je niet door die van anderen te breken.
  • Ik heb er altijd naar gestreefd om niet de spot te drijven met wat de mensen doen, er ook niet om te huilen of me er kwaad over te maken, maar het te begrijpen.
  • Alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen.

Meer spreuken: Spreuken jaloezie