Was uw partner u ontrouw?

Bent u er na lange tijd achter gekomen dat uw partner u niet trouw was en vreemd is gegaan? Er waren aanwijzingen genoeg. Vaak overwerken en daardoor laat thuis. Steeds maar weer bijscholing en ook altijd uitgerekend in het weekend.

U hebt geprobeerd uw partner te bellen via zijn mobiele telefoon, maar er werd nooit opgenomen. Kort daarna belt hij terug en legt uit dat hij door omstandigheden de telefoon niet op kon nemen. Een nieuwe tijdrovende hobby. Hij besteedt aandacht aan kleding en geurtjes.

Hij is vaak prikkelbaar en humeurig wanneer hij thuis is en heeft voortdurend zijn mobiele telefoon binnen handbereik. Hij brengt veel tijd achter de computer door.

Het bewijs wordt steeds duidelijker?

In het begin is u niets opgevallen, omdat de overuren niet van vandaag op morgen drastisch toenamen. Ook bijscholingen zijn er ongetwijfeld dagelijks en wekelijks. Kleding en parfum heeft hij vroeger ook gekocht, maar meestal wanneer u daarbij was. De overgang verliep geleidelijk, waardoor de veranderingen u totaal niet zijn opgevallen.

Dan krijgt u een vaag vermoeden en zegt uw gevoel dat er iets niet klopt. U begint vragen te stellen. U spreekt uw partner aan op uw vermoedens en vraagt op de man af of hij een affaire heeft. Het antwoord is natuurlijk negatief. Klaar.

U wilt gewoon weten wat er gaande is. Deze onwetendheid is een enorme stress factor in uw leven geworden. U bent, ook tegen familie en vrienden, snel geïrriteerd en springt bij het minste of geringste uit uw vel.

Wanneer u uw partner reeds heeft aangesproken op zijn ontrouw en hij hierop ontkennend heeft gereageerd, kunt u zich een verdere discussie beter besparen. Het is hoogst waarschijnlijk dat u de waarheid toch niet te weten zult komen, wat logisch is.

Uw partner zal uw voorgevoel gewoon negeren. Omgekeerd zult u waarschijnlijk een affaire ook niet zo snel toegeven. Met zo’n discussie zal de stemming en de toon steeds scherper en grimmiger worden.

Er zullen woorden vallen in de trant van “je bent gek, je verzint maar wat” en “je ziet spoken” of “jouw jaloezie begint ziekelijk te worden”.

Ontrouw bewijzen

Het maakt niet uit hoe uw partner zijn best doet te bewijzen dat er niets aan de hand is, u gelooft hem niet. U kunt de waarheid niet meer van de leugen onderscheiden. Leest u op de volgende pagina, wat u kunt doen en kunt ondernemen, om het vreemdgaan te bewijzen.

Om nit de onwetenheid zekerheid te krijgen is het aan te bevelen een privé-detective in te schakelen.

Zoeken naar boeken over dit onderwerp of lees de website over het thema overspel en ontrouw.